Aansprakelijkheid

Als eigenaar c.q. gebruiker van een elektrische deur dient u onveilige situaties te voorkomen.

Het Arbo beleid schrijft voor dat onderhoud dient te worden uitgevoerd. Bij een eventueel ongeval is uw aansprakelijkheid in principe gedekt, indien het uitgevoerde onderhoud is geregistreerd. Met name bij brandwerende deuren kan dit van groot belang zijn, denk bijvoorbeeld aan de eisen die de verzekering stelt. Neemt u het risico dat bij een eventuele brand blijkt dat de branddeur door achterstallig onderhoud niet sluit?  

Juridisch

Regelmatig preventief onderhoud is naar onze mening van essentieel belang!