Levering & Garantievoorwaarden

Op al onze offertes en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014.

Download hier de Metaalunievoorwaarden (PDF)

Download hier onze Garantievoorwaarden (PDF)

  

                                                                                                                                             

Lid Van Metaalunie